Akcja edukacyjna „Żyj smacznie i zdrowo” realizowana we współpracy z marką „Winiary”.

Od września 2013 r. w naszym gimnazjum prowadzona jest akcja edukacyjna „Żyj smacznie i zdrowo” realizowana we współpracy z marką „Winiary”. Głównym zadaniem tej akcji jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej zasad prawidłowego żywienia. Akcja stanowi odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwą dietą, skutkami złych nawyków kulinarnych i niedostateczną znajomością wpływu zbilansowanej diety na zdrowie.

Akcja promwuje zdrowy styl życia. Uczniowie, poznając zasady zdrowego żywienia oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru składników posiłków, podejmują przemyślane decyzje, co do wyboru artykułów spożywczych. Realizacja akcji pomaga poznać i stosować w życiu codziennym podstawowe zasady żywieniowe dotyczące jakości i ilości spożywanych pokarmów.

Na początku każdego roku szkolnego koordynator akcji, pani Ewa Rosiak, zgłasza szkołę do udziału w projekcie. Dzięki temu corocznie szkoła otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne tj.: plakaty i plansze edukacyjne, scenariusze zajęć, ankiety, książki z przepisami i dyplomy dla uczestników zajęć.

Na bazie otrzymanych materiałów, w każdym roku szkolnym przeprowadzany jest cykl zajęć, których efektem jest przygotowanie różnych projektów edukacyjnych.

W tym roku szkolnym w realizacji zadań pani Ewie Rosiak pomagają pani Iwona Łagodzińska i pan Rafał Marcinkowski.

Ada Rosiak


Rok szkolny: