Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczny wypoczynek - to przesłanie, które nasza Szkoła kieruje do uczniów przed każdym wolnym od zajęć dydaktycznych czasem w roku szkolnym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pod kierunkiem p. Kingi Estkowskiej, został przygotowany krótki występ promujący zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Pomysłów, ale również i pokus na zagospodarowanie wolnego czasu jest wiele. Uczniowie klasy szóstej w swojej inscenizacji ukazali różne, nieprzemyślane sytuacje, których skutki mogą być tragiczne dla naszego zdrowia i życia. Dlatego pamiętajmy o bezpiecznym spędzeniu tych wolnych od nauki dni.


Rok szkolny: