BUDOWA PARKINGU w BIERZWIENNEJ DŁUGIEJ!!!

Tu zbudujemy parking z prawdziwego zdarzenia. fot. Robert Banasiak

Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej „Nasza szkoła” w 2014r. rozpoczyna budowę bezpłatnego parkingu ogólnodostępnego przy SP w Bierzwiennej Długiej (teren gminny). Efektem będzie poprawa użyteczności i estetyki centrum wsi oraz okolicy szkoły. Parking podniesie bezpieczeństwo dzieci (jako przystanek autokaru szkolnego), będzie służył kierowcom indywidualnym, może to być bezpieczny plac do jazdy na rolkach, pozwoli prowadzić szkolenie dzieci i przeprowadzać egzamin na kartę rowerową (możliwość zaimprowizowania miasteczka ruchu drogowego).

Z parkingu bez przeszkód będą mogły korzystać osoby odwiedzające kościół pw. św. Dominika.

Od kilku miesięcy kompletujemy dokumentację (mapki, projekt, pozwolenia, uzgodnienia). Przewidziane są 63 miejsca postojowe. Budulec stanowić będzie kostka brukowa i kamień polny.

Zachęcamy Państwa do wsparcia przedsięwzięcia w formie materiałowej lub finansowej. Pragniemy, aby naszą prośbę potraktowali Państwo jako zaproszenie do wspólnego działania. Każda forma pomocy będzie bardzo istotna.

Środki na budowę będą pochodziły z:

-części funduszu sołeckiego większości okolicznych sołectw niewykorzystanej na ich terenie;
-sprzedaży „cegiełek” o nominałach 5, 10, 20, 50 i 100 zł;
-ewentualnych zbiórek do puszek;
-darowizn rzeczowych (praca społeczna, transport, kamień polny, żwir, cement itd.).

Bardzo liczymy na Państwa przychylność, już dziś dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!!!

Obecnie na ukończeniu jest ostateczna wersja projektu (zob. ostatnie zdjęcie), który całkowicie bezpłatnie wykonał dla nas Pan Włodzimierz Koźlarek z Koła. Serdecznie dziękujemy za ten bardzo cenny wkład w naszą społeczną inicjatywę.

Tak teren parkingu wyglądał we wrześniu po niewielkich opadach. fot. Robert BanasiakWjazd na parking z drogi powiatowej Bierzwienne-Dzióbin przy kościele św. Dominika. fot. Robert BanasiakWjazd na parking z drogi powiatowej Bierzwienne-Dzióbin obok pomnika. fot. Robert Banasiak. Projekt autorstwa p. Włodzimierza Koźlarka - fotokopia.