Dyrekcja i sekretariat Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii

Dyrektor szkoły: Sylwester Jóźwiak

Z-ca dryrektora: Emilia Mikołajczyk

 

Specjalista d/s administracyjnych: Wioletta Gawrysiak

Księgowa: Anna Michalak