Finanse na budowę parkingu (z podziałem na wpływy i wydatki).

W tym miejscu będą podawane wpływy i wydatki związane z budową parkingu. Dane będą aktualizowane wraz ze zmianą stanu środków na inwestycję. W nawiasach obok kwot podane są daty wpływów i wydatków. Data przy ostatniej pozycji ("Stan środków po podliczeniu wpływów i wydatków") oznacza jedynie dzień aktualizacji wpisu bieżącego stanu konta na niniejszej stronie internetowej (nie rodzi żadnych skutków finansowych).

Wpływy:
1. Sprzedaż cegiełek - 17 820zł; (30 V 2014r.)
2. Zbiórka do puszek - 591zł i 5 euro; (22 IV 2014r.)

Razem wpływy: 18 411zł i 5 euro.

Wydatki:

Razem wydatki: 0,00 zł (30 V 2014r.)

Stan środków po podliczeniu wpływów i wydatków: 18 411zł i 5 euro (18 VI 2014r.)

UZUPEŁNIENIE (DODANO 4 XI 2014r.)

Najnowsze sprawozdanie finansowe po pierwszym etapie budowy (stan na 4 XI 2014r.) znajduje się na stronie: http://zsrysiny.pl/sprawozdanie-finansowe-po-pierwszym-etapie-budowy-par...