Polonez Trzeciego Maja w wykonaniu klas 3 Gimnazjum w Rysinach-Kolonii