"Szkoła w obrazach" - spektakl z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Członkowie szkolnego koła teatralnego działającego przy Gimnazjum nr 3 w Rysinach Kolonii pod kierunkiem pani Renaty Banasiak z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali dla swoich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i kolegów widowisko pt. "Szkoła w obrazach". W początkowych scenach młodzi artyści podjęli ironiczną polemikę ze stereotypowym wizerunkiem gimnazjów jako krainy nieuctwa, miejsca zniewolenia młodzieży oraz siedliska wszelkich patologii.
Trzeci obraz pokazywał szkołę jako miejsce spotkań i pierwszych porywów serca potrafiących - na co historia naszej szkoły zna dość liczne przykłady - po latach znaleźć swój finał na ślubnym kobiercu.
Czwarta scenka pokazywała zmagania rodziców z 53-letnimi "młodzieńcami", którzy miast skończyć szkołę, woleli zostać "starym matołem" i głównym beneficjentem rodzicielskiej emerytury.
Oprawę widowiska stanowiła znakomita muzyka, na dodatek niezwykle różnorodna (od "Marsza żałobnego" Chopina aż po szlagiery Czerwonych i Elektrycznych Gitar oraz Shakin'a Dudi).
Po przedstawieniu pan Dyrektor podziękował młodym artystom i ich opiekunce, po czym dokonał wręczenia nagród najlepszym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. W tym roku Nagrodę Burmistrza otrzymali pan Dyrektor oraz pani Ewa Rosiak, zaś Nagrody Dyrektora państwo: Maria Kowalewska, Halina Szerwińska, Iwona Łagodzińska, Renata Banasiak, Rafał Marcinkowski, Wioletta Gawrysiak, Anna Michalak oraz Radosław Paluszewski.
Na zakończenie wysłuchaliśmy życzeń, które jako pierwsi złożyli uczniowie. W imieniu radnych Rady Miejskiej w Kłodawie kilka ciepłych (i krzepiących w obliczu reformy szkolnictwa) słów skierował do zebranych nasz radny pan Jacek Zieliński. Z ramienia Rady Rodziców moc serdeczności przekazała pani Anna Redziak, składając na ręce pana Dyrektora bukiet czerwonych róż. Zostały również odczytane powinszowania, które nadeszły od burmistrza Kłodawy pana Roberta Olejniczaka.
Po spektaklu wróciliśmy do klas, bo - choć przyjemnie jest się rozerwać - to jednak nauka jest solą szkolnictwa, a święta stanowią tylko miły dodatek i urozmaicenie codzienności.
Uwiecznieniem w obrazach fotograficznych tegorocznego święta edukacji zajęli się panowie Rafał Marcinkowski i piszący te słowa Robert Banasiak.

Rok szkolny: