Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej - rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Róża Przepiórska

Zastępca przewodniczącej: Maria Kubiak

Sekretarz: Weronika Frydrych

Skarbnik: Monika Redziak, Mikołaj Przybyłowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Renata Koperska.