Konkurs fotograficzny „Ja i mój przyjaciel pies”.

Konkurs fotograficzny
„Ja i mój przyjaciel pies”.
Regulamin
1. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski i Sklepik Szkolny Gimnazjum nr 3 w Rysinach Kolonii.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół (SP Bierzwienna, Gimnazjum Rysiny).
4. Tematyka konkursu dotyczy naszych czworonożnych przyjaciół- psów.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie w formie cyfrowej z opisem( imię i nazwisko uczestnika, klasa , imię psa)
6. Wymagania techniczne:
1. pliki o minimalnej rozdzielczości obrazu 800x600 px., maksymalnej 1024x768 px.
2. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
3. prace należy przesłać do Błażeja Górniaka/Ady Rosiak. (fb/Messenger)
7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych szkoły, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką .
8. Zdjęcia należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data wpływu).
9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
11. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas apelu 25.10.16 r.
12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
13. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie Dnia Kundelka (25 października 2016 r.)
14. Na uczestników i ich podopiecznych czekają atrakcyjne nagrody.
15. Opiekunami konkursu są panie Iwona Łagodzińska, Ewa Rosiak, Halina Szerwińska oraz pan Rafał Marcinkowski.

przygotowała: Ada Rosiak


Z kategorii: 
Rok szkolny: