Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

28 maja to rocznica urodzin papieża Polaka. Jest to również dzień, w którym organizowany jest Gminny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II.

W tym roku szkolnym do konkursu przystąpili uczniowie klasy szóstej: Agata Rzetelska, Bartosz Perkowski, Mateusz Betlej. Wśród nagrodzonych III miejsce zajęła Agata Rzetelska, natomiast uczennica klasy pierwszej Natalia Rosiak zdobyła wyróżnienie za wykonaną pracę plastyczną o tematyce konkursowej.
Gratulujemy!


Rok szkolny: