Nasze sukcesy

VII KONKURSU WIEDZY O ANTYKU

VII KONKURSU WIEDZY O ANTYKU

Celem konkursu jest:

• rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią i kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, stanowiącej jeden z filarów cywilizacji europejskiej;
• popularyzowanie wśród młodzieży tematyki i wiedzy na temat antyku grecko-rzymskiego;
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień ucznia oraz wzbogacanie form współpracy z uczniem zdolnym

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” .

1. W roku szkolnym 2012/2013 Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach wiekowych:

„Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych;

„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów;

2. W roku szkolnym 2012/2013 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

I Konkursie Poezji Religijnej

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w
I Konkursie Poezji Religijnej

„ Na moich ustach zawsze Jego chwała”.

Celem konkursu jest promocja wartości chrześcijańskich i krzewienie postaw etycznych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja Pisma Świętego i poezji religijnej.

Honorowymi Patronami Konkursu są: Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki-
Metropolita Poznański, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konkurs fotograficzny

fot. Robert Banasiak

Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej.

"Konkurs fotograficzny z zakresu ochrony przyrody i środowiska Wielkopolski"

Informacje ogólne

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (wszystkich poziomów) z terenu województwa wielkopolskiego. Będzie on 3-stopniowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną I stopień (klasowy) i II (ogólnoszkolny). Trzeci stopień rozstrzgnięty będzie w Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

Strony