Nie dopalaczom i cyberprzemocy!

Spotkanie z funkcjonariuszkami policji

U progu ferii zimowych gimnazjaliści z Rysin Kolonii oraz ich rodzice (nieco później) spotkali się z funkcjonariuszkami kłodawskiej policji. Tematem przedstawionej prezentacji multimedialnej była problematyka cyberprzemocy i zagrożeń związanych z aktywnością młodzieży w Internecie. Nie mniej istotnym niebezpieczeństwem czyhającym na młodych ludzi we współczesnym świecie są dopalacze. Tej problematyce również poświecono znaczną część spotkania. Warto jednak pamiętać, że szkolenia i prelekcje mają szansę odnieść skutek jedynie w połączeniu z naszym zdrowym rozsądkiem, bo w rzeczywistości tylko od nas zależy, czy będziemy unikać niebezpieczeństw i ryzykownych zachowań.


Rok szkolny: