Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego dla społeczności Gimnazjum Nr3 w Rysinach Kolonii i Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej miała szczególny charakter. Od roku szkolnego 2012/2013 na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie obydwie placówki funkcjonują w ramach Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii.

Rozpoczęcie roku szkolnego, które w tym roku wypadło w poniedziałek 3 września, przebiegało w dwóch etapach. O godzinie 9.00 dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Sylwester Jóźwiak powitał dzieci, rodziców i pracowników w murach pięknie odnowionej i rozbudowanej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w sąsiedztwie bierzwieńskiej "podstawówki" , a dwie godziny później uczynił to samo wobec młodzieży, rodziców i osób zatrudnionych w Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii.

W wystąpieniu inauguracyjnym dyrektor Jóźwiak omówił bieżącą sytuację Zespołu i wchodzących w jego skład szkół oraz nakreślił plany dydaktyczne, wychowawcze i gospodarcze na najbliższą przyszłość.

Wśród obecnych wyczuwało się pewną ekscytację tą nową sytuacją i niepewność z jednej strony, a nadzieję na trwałą - przynajmniej kilkuletnią - stabilizację z drugiej.
Wobec powyższego wypada tylko życzyć całemu środowisku skupionemu wokół nowo powstałego Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii zapału do pracy i nauki, jak najlepszych wyników oraz wszelkiej pomyślności.


Rok szkolny: