Sprawozdanie finansowe po pierwszym etapie budowy parkingo przyszkolnego - stan na 4 XI 2014r.

Widok parkingu z podbudową betonową i krawężnikami - stan prac na 4 XI 2014r.        fot. Robert Banasiak

Zakończyliśmy pierwszy etap budowy parkingu przyszkolnego w Bierzwiennej sąsiadującego z kościołem pod wezwaniem św. Dominika. Poniżej zamieszczamy treść sprawozdania finansowego przedłożonego przez inwestora - Komitet budowy parkingu przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Bierzwiennej Długiej:

Dziękujemy za wsparcie budowy
 parkingu przy szkole i kościele w Bierzwiennej Długiej.

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Bierzwiennej Długiej w lipcu 2013 podjęło decyzję o budowie parkingu, który służyć będzie szkole i parafii.
Dziękujemy za wsparcie finansowe i niefinansowe mieszkańcom 13 sołectw, Sołtysom, Radnym z naszego terenu, Strażakom z Bierzwiennej, nauczycielom -wszystkim którzy ofiarowali swoją pracę, sprzęt, materiały, służyli dobrym słowem, radą ,poświęcali swój czas i zaangażowanie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi zakończono I etap budowy pozwalający na wjazd pojazdów na utwardzony teren przygotowany do położenia kostki i kamienia.

 

WPŁYWY  pieniężne uzyskane w 2014 r.

- Środki ze zbiórki publicznej  prowadzonej  w sołectwach-              18.432,- zł

- Środki z funduszu sołeckiego za 2014 r.
 (Bierzwienna Długa, Bierzwienna Krótka, Okoleniec,                        12.320,- zł

- Darowizna OSM w Kole  -                                                                       1.000,- zł
- Dofinansowanie Urząd Miasta i Gminy Kłodawa                               17.980,- zł

                                            RAZEM  WPŁYWY:                                      49.732.- zł
 WYDATKI  poniesione na I etap budowy parkingu :

- Częściowy koszty wykonania projektu –                                             400,00 zł

- Koszty usługi koparko-ładowarki –                                                   7.011,00 zł

- Zakup betonu:

     - koszty żwiru do podbudowy betonowej -                                   10.977,75 zł
     - cement na podbudowę betonową –                                              8.759,91 zł

- Krawężniki, obrzeża –                                                                          4.516,63 zł

- Robocizna  (zagęszczenie podłoża, położenie krawężników itp.)  17.000,00zł                                                                 

                                                              RAZEM   WYDATKI                 48.665,29 zł
 

 ŚRODKI  POZOSTAŁE NA  KONCIE  BANKOWYM STOWARZYSZENIA  :  1.066,71 zł.

Nieodpłatny wkład pracy własnej, materiałów i usług

mieszkańców okolicznych wsi

 

WYWÓZ ZIEMI I dzień – 7 osób x  7 godz. = 49 godziny x 70 zł = 3.430.00 zł

                          II dzień - 4 os. x    8 godz. = 32 godziny x 70 zł = 2.240.00 zł

Podarowano ok. 40 przyczep żwiru x 50 zł = 2.000.00 zł

Transport żwiru 30 godz. x 70 zł = 2.100.00 zł

Transport rur z Konina 100 km x 2 zł = 200.00zl

Wartość pracy projektanta (wkład pracy) = 4.000.00 zł

Wkład firmy  ORANGE (rury osłonowe + praca przy zabezpieczeniu przewodów telefonicznych ) = 3.000.00zł

Razem wartość wkładu niepieniężnego 16.970.00 zł

Wartość całej inwestycji jest określona na  ok. 110 tys. zł., Brak jeszcze dróg dojazdowych
i nawierzchni (kamień, kostka) Jesteśmy gotowi do kontynuacji działań w przyszłym roku,
 liczymy na dalszą pomoc finansową i rzeczową. Od tego uzależniamy postęp i zakres dalszych prac.
                                                                         Dziękujemy !!!

                                Komitet budowy parkingu przy Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła”  
                                                          w Bierzwiennej Długiej

Poprzednie (cząstkowe) sprawozdanie finansowe znajdą Państwo na tej stronie: http://zsrysiny.pl/finanse-na-budowe-parkingu-podzialem-na-wplywy-wydatki