Sprzedaż cegiełek

Dziś, tj. 24 lutego 2014r. ruszyła sprzedaż cegiełek przeznaczonych na budowę parkingu. Jako pierwsi okazję do zakupu blankietów o nominałach od 100zł do 5zł (konkretnie dostępne są wartości 100zł, 50zł, 20zł, 10zł i 5zł) mają mieszkańcy sołectwa Bierzwienna Krótka. W przyszłym tygodniu akcja będzie prowadzona na terenie sołectwa Luboniek. W kolejnych tygodniach sołtysi i/lub przedstawiciele rad sołeckich będą sukcesywnie odwiedzać mieszkańców pozostałych sołectw. Szczegółowy harmonogram zbiórki funduszy w poszczególnych sołectwach:

1. 24II - 28II - Bierzwienna Krótka;
2. 3III - 7III - Luboniek;
3. 10III - 14III - Okoleniec;
4. 17III - 21III - Bierzwienna Długa;
5. 24III - 28III - Słupeczka;
6. 31III - 4IV - Janczewy;
7. 7IV - 11IV - Tarnówka;
Przerwa ze względu na Wielki Tydzień;
8. 22IV - 25IV - Leszcze;
9. 28IV - 2V - Dzióbin;
10. 5V - 9V - Cząstków;
11. 12V - 16V - Rysiny Kolonia;
12. 19V - 23V - Bierzwienna Długa Kolonia;
13. 26V - 30V - Rysiny Wieś.

Zwracamy uwagę, że w danym tygodniu akcja rozprowadzania cegiełek będzie odbywać się tylko na terenie jednego wyznaczonego sołectwa, a sprzedającymi będą wyłącznie sołtysi i członkowie rad sołeckich. Każda sprzedaż będzie rejestrowana na specjalnej liście, przy nazwisku będzie widniał numer zakupionej cegiełki i podpisy kupującego oraz sprzedającego.
W SPRZEDAŻ CEGIEŁEK NIE BĘDĄ ZAANGAŻOWANE ŻADNE OSOBY POSTRONNE, WYŁĄCZNIE SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE!!!