Święto Patrona Szkoły

W dniu 25.04.2017r. w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej odbyły się obchody Święta Patrona Szkoły.

Program uroczystości:

1. Część artystyczna wraz z Apelem Poległych za wszystkich walczących w obronie naszej Ojczyzny w wykonaniu uczniów klasy czwartej pod czujnym okiem p. Marii Kurpik.

2. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez uczniów i nauczycieli przy pomniku Armii ,,Poznań” .

3. Konkurs wiedzy o życiu generała Tadeusza Kutrzeby przygotowany przez Panią Dyrektor Emilię Mikołajczyk. W konkursie wiedzy uczestniczyło po trzech reprezentantów klas: czwartej, piątej i szóstej. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczniowie doskonale przygotowani do odpowiedzi. Po pierwszej rundzie pytań i odpowiedzi w celu wyłonienia zwycięzców trzeba było nawet zorganizować dwie serie dodatkowych pytań. Ostatecznie zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie klasy szóstej, ale podkreślić należy to, że różnica w punktacji między czwartoklasistami, piątoklasistami a szóstoklasistami wynosiła zaledwie 1 – 1,5 punktu. W komisji konkursowej zasiadali rodzice z Rady Rodziców – p. Małgorzata Chmielecka, p. Luiza Mierzejewska, p. Wioletta Potkańska oraz p. Edyta Przepiórska. Uczniowie w nagrodę od rodziców otrzymali słodki poczęstunek oraz od nauczyciela dodatkową ocenę celującą z historii w dzienniku lekcyjnym.

4. Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej zorganizowała p. Kinga Estkowska przy współudziale wychowawców klas. Pomysłodawcą zaprojektowania logo szkoły jest pani Małgorzata Chmielecka. Na konkurs wpłynęły 44 prace uczniów z klas I – VI. Wszystkie prace plastyczne zostały wyeksponowane w świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej. Komisja konkursowa rodziców, po wielu dyskusjach postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

I miejsce – Kacper Michalak – w nagrodę otrzymał bon podarunkowy o wartości 50 zł
II miejsce – Marta Gostkowska i Mikołaj Duszyński – w nagrodę uczniowie otrzymali słuchawki

Nagrody dla zwycięzców zorganizowali: p. Marta Kubiak – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z Radą Rodziców działającą przy Szkole.

W chwili obecnej logo szkoły wykonane jest w formie plastycznej. Kolejnym etapem konkursu na logo Szkoły będzie wykonanie jego formy graficznej.

Wzorem lat ubiegłych, z okazji Święta Patrona Szkoły ukazała się gazetka szkolna ,,Generalski Głos”. Pani Ewelina Kicińska zajęła się jej zredagowaniem, szatą graficzną oraz drukiem. ,,Generalski Głos” trafił do rąk rodziców podczas zebrań z rodzicami.


Z kategorii: 
Rok szkolny: