Teatrzyk kukiełkowy w Szkole Podstawowej

Tuż po świętach, w imieniu Sceny Lalkowej z Poznania, Szkoła Podstawowa gościła teatrzyk kukiełkowy, w którym występują tylko pacynki. Teatrzyk pod tytułem " W zamku króla" swoją treścią skierowany był bardziej do najmłodszych uczniów naszej Szkoły, ale znalazł również chętnych widzów wśród nieco starszych uczniów.

Akcja rozgrywała się za murami zamczyska, w którym żył zły i chciwy król, który starał się wykraść tajemniczą elektronową księgę pewnemu profesorowi i wykorzystać jej nadzwyczajne możliwości do swych nieuczciwych celów. Jednakże znalazł się jeden śmiałek o imieniu Tomek, który pokrzyżował plany niecnemu królowi.

W widowisku brały również czynny udział dzieci.


Rok szkolny: