Teatrzyk w Szkole Podstawowej

Jeszcze przed feriami dzieci Szkoły Podstawowej uczestniczyły w teatrzyku, którego celem było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie należy zachować i przestrzegać będąc codziennie uczestnikiem ruchu drogowego.

Postaci występujące w przedstawieniu, w sposób zrozumiały i dostępny wpajały naszym uczniom jak poprawnie zachować się w drodze do i ze szkoły, jakie zasady obowiązują podczas przejścia przez pasy, jakie telefony alarmowe obowiązują w naszym kraju i kiedy można z nich skorzystać.

Aktorzy w swoim programie poruszyli również zasady zachowania ostrożności w stosunku do obcych nam ludzi i jak zachować się w sytuacji kiedy jesteśmy zagadywani czy zaczepiani przez nieznane osoby.


Rok szkolny: