Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej

Inaguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 odbyła się w świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej. Pan dyrektor Sylwester Jóźwiak przywitał wszystkich zebranych uczniów, rodziców oraz pedagogów Szkoły Podstawowej. Następnie głos zabrała pani wicedyrekor, która wygosiła krótki referat o przypadającej na dzien 1 września 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie uczniowie zostali powitani przez swoich wychowawców i zapoznani z nowym planem zajęć edukacyjnych.


Z kategorii: 
Rok szkolny: