Wieści z placu budowy

Transport piasku  fot. Robert Banasiak

We środę 20 sierpnia 2014r. na zniwelowanym i otoczonym krawężnikami placu budowy sporo się działo. Życzliwi inwestycji okoliczni mieszkańcy - panowie Marek Bystrzycki, Tomasz Frydrych, Roman Junkiert, Stanisław Lewandowski, Michał Szyburski i Stanisław Zwierzchowski - w ramach pracy społecznej dowozili piasek, który nieodpłatnie przekazał pan Dariusz Wiśniewski. Obok (wzdłuż parkanu) trwała operacja umieszczania kabla telefonicznego przebiegającego przez teren parkingu w specjalnej rurze, co w przyszłości pozwoli uniknąć niszczenia nawierzchni w razie jego awarii. Jako inwestorzy byliśmy do tego zobligowani. Na szczęście - co wcale nie było takie łatwe - udało się nakłonić operatora sieci do partycypacji w kosztach osłonięcia przewodu (dostarczenie rur oraz oddelegowanie 2 pracowników do "dowodzenia" akcją), dzięki czemu udało się znacznie ograniczyć nasze wydatki na ten cel. Przetransportowaniem rur osłonowych z Kostrzyna na nasz parking (całkowicie bezpłatnie) zajął się pan Dariusz Klimański.
Dwa dni później akcję wożenia piasku trzeba było powtórzyć, żeby równą warstwą pokryć również powierzchnię nad kablem telefonicznym i w jego pobliżu (wcześniej nie można było tego zrobić z racji opisanych wyżej prac związanych z osłanianiem przewodu). Tym razem ofiarodawcą piasku był pan Lucjan Młodziejewski, a przywozem zajęli się panowie: Karol Jóźwiak, Bogumił Kacprzak, Janusz Łopaciński, Sławomir Michalak, Ryszard Perkowski i Krzysztof Rosiak. Transport żwiru i prace przy kablu obrazują dołączone zdjęcia.

Transport piasku    fot. Robert BanasiakTransport piasku    fot. Robert BanasiakTransport piasku    fot. Robert BanasiakPrace przy osłanianiu kabla telefonicznego    fot. Robert Banasiak