Wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

"Do czego MORZE służyć może?" - to hasło konkursu plastycznego ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym wzięło udział niemal pół tysiąca uczestników z całej Polski, reprezentując różne kategorie wiekowe. Wśród tak licznie nadesłanych prac były również prace uczennic z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej, a mianowicie: Wiktorii Sieradzkiej, Łucji Mierzejewskiej, Małgosi Kubiak, Julii Kwapińskiej i Natalii Rosiak. Dlatego też z wielką radością dzielimy się informacją, iż w konkursie tym została wyróżniona praca Wiktorii Sieradzkiej. Cytując artykuł, który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa dnia 2 grudnia 2016r dowiadujemy się iż:

"21 listopada 2016 r. Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania.

Oceniający przyznali trzy główne miejsca w czterech kategoriach wiekowych i wyróżnili 200 prac. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy."

Pamiątkowe dyplomy i nagroda dla Wiktorii dotarły już do szkoły, a wręczone zostały przez panią Dyrektor na apelu zorganizowanych właśnie z tej okazji. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a cieszymy się tym bardziej, iż wyróżnienie przyznano naszej uczennicy.


Rok szkolny: