Ekologia

1 bateria = 1 cukierek

Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci do wyselekcjonowania jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Zużyte baterie będą magazynowane i po zebraniu stosownej partii wysyłkowej, będą przekazywane do utylizacji odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenie

Strony