Wycieczki szkolne

Jesienny złaz hacerski

W dniach 2-3 października odbył się jesienny złaz harcerski drużyn harcerskich powiatu kolskiego.

Tegoroczny złaz miał miejsce w szkole podstawowej nr 2 w Kłodawie. Nie zabrakło tam również XII Drużyny im. gen. Bema z Bierzwiennej Długiej.

Pierwszego dnia na uczestników czekało szereg atrakcji: tor przeszkód, zabawy z chustą, kurs udzielania pierwszej pomocy, ognisko, przy którym śpiewano piosenki harcerskie i pieczono kiełbaski, a wieczorem odbyła się dyskoteka integracyjna.

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

Uczniowie Gimnazjum w Rysianch podczas pobytu w Borach Tucholskich

Misja Przyroda to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

W realizacji tego projektu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum.

5- dniowy wyjazd do Parku Narodowego ”Bory Tucholskie” odbył się w dniach 28.09-02.10.2015r. W tym czasie uczniowie wcielili się w rolę odkrywców i badaczy, których zadaniem było poznanie walorów przyrodniczych parku.

Gimnazjaliści w Licheniu

Gimnazjaliści przed bazyliką

30 września miała miejsce diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do Lichenia.

Wydarzenie dedykowane było dla trzecioklasistów, ale my zabraliśmy również pierwszaków. Na początku mogliśmy wysłuchać koncertu pieśni religijnych w wykonaniu zespołu "Jordan" ze Zduńskiej Woli. W przerwie koncertu pani Patrycja Hurlak opowiedziała historię swojego zerwania z okultyzmem i nawrócenia na wiarę chrześcijańską.

"Wesoła wdówka"

16 stycznia 2015 roku uczniowie naszego gimnazjum udali się do Teatru Muzycznego w Łodzi na operetkę pt."Wesoła wdówka".

Wyjazd zorganizowała pani Dorota Danielewicz, której w opiece nad uczniami pomagała pani Ewa Rosiak.

"Święto Drzewa 2014"

"Święto Drzewa" w naszym gimnazjum to szeroko zakrojone działania edukacyjne nie tylko na lekcjach biologii, geografii, chemii czy godzinach wychowawczych, współpraca z Klubem " Gaja" i Lasami Państwowymi, ale też twórcza współpraca i działania w praktyce - sadzenie i ochrona drzew, wycieczki do szkółek leśnych i lasów, udział w konkursach ekologicznych, organizowanie szkolnych konkursów plastycznych, zbiórek makulatury i kasztanów.

Strony